Priser

Allmenne tjenester

Konsultasjon/ undersøkelse av revisionspat. 610,-
Implantatkonsultasjon 1095,-
Omfattende undersøkelse hos tannlege godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad 1890,-
Lokal og regional anestesi 240,-

Røntgen

Røntgenbilde (dentalfilm), foto 180,-
OPG 725,-

Profylaktiske tjenester

Opplæring til egenomsorg 1700,- kr./time
Forebyggende behandling 1900,- kr./time

Behandling av temporomandibulær dysfunksjon

1990,- kr.
Fjerning av tannsten 200,- eller tidsdebitering

Konserverende behandling

Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 1 flate 1020,-   eller tidsdebitering
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 2 flater og ved komplisert enflatefylling 1370,-   eller tidsdebitering
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 3 flater 1560,-   eller tidsdebitering
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 4 flater 1690,-   eller tidsdebitering

Rotbehandling

All behandling Tidsdebitering.

Behandling Tannkjøttsykdommer

Periodontalbehandling Tidsdebitering.

Kirurgisk Behandling

Ukomplisert Ekstraksjon enkel 1015,-
Ukomplisert Ekstraksjon vanskelig 1950,- eller tidsdebitering
Ekstraksjon av ytterligere tann i samme region og samme seanse 815,-
Øvrig kirurgi 3640,- kr./time

Protetisk behandling

Helkrone, ¾ krone 2795,-
Gullinlegg 2795,-
Stiftforankring parapulpalt sift 150,-
Luscent anchor 890,-
Støpt krone eller rotkappe, inkl. stift 790,-
Ledd i en protetisk brokonstruksjon 2150,-
Implantatkrone inkl. tannteknikk 14990,- eller tidsdebitering
I tillegg kommer teknikerutgifter Dette betyr at en krone i summen vil koste ca. 5500,-
Innprøving og sementering av krone/ innlegg 1245,-
Bittfysiologisk behandling med bittplate 1990,-

Avtagbare proteser

Hel øver- eller underkjeveprotese 11300,-
Helsett 22600,-
Partiell Protese 12000,-
Rebasering inkl. teknikerutgifter 2150,-
Studiemodeller, pr. kjeve 600,-
Flux munnvann 87,-
Forsømt time Bestilt time som forsømmes uten gyldig grunn eller uten at det er gitt beskjed til klinikken i rimelig tid, betales med 755,- NKr., ellers i forhold til mistet tid.
Kostnadsoverslag
Vi gjør oppmerksom på at kostnadsoverslag skrives på grunnlag av regler, spesielt takster og refusjonsregler fra HELFO, som gjelder til det tidspunktet da kostnadsoverslaget skrives ut. Det er ikke mulig å gi kostnadsoverslag for uforusette og uforutsigbare hendelser.

Kontakt oss

Telefon: 74 27 22 69


Adresse:
Abel Meyers Gate 8, 7800 Namsos

Telefonen er åpen mandag-fredag 08:30 - 12:00 og 12:30 - 15:30 Timebestilling på telefon 74 27 22 69 eller via NAPP.